дружество

.term-highlight[href='/en/term/druzhestve'], .term-highlight[href^='/en/term/druzhestve-'], .term-highlight[href='/en/term/druzhestva'], .term-highlight[href^='/en/term/druzhestva-'], .term-highlight[href='/en/term/druzhestvo'], .term-highlight[href^='/en/term/druzhestvo-'], .term-highlight[href='/en/term/druzhestvu'], .term-highlight[href^='/en/term/druzhestvu-']
Original
Translation
p. 113

Caesar itaque, cum esset Alexandriae, voluit de contrversiis [p. 114] iure potius apud se, quam armis inter ipsos disceptari, eo quod Consul esset populi Romani, & quod, superioribus annis, cum Ptolomaeo, patre regis, lege & Senatusconsulto societas facta erat. Hoc ipsum vero indignissime ferebant praefecti, quaerentes maiestatem regiam minui, quod ad dicendam causam evocaretur. <…> Concitatis ergo animis, bellum adversus Caesarem moliuntur, sed ille post magna pericula victor, extincto Rege, non quidem redegit Aegyptum in provinciae formam, sed Cleopatrae eiusque fratri minori regnum permisit.

л. 49

Кесарь убо егда бе во алекса[н]дрии хотяше о споре, правом паче усебе, нежели оружием между ними быти, ра[з]суждению того ради что консул бяше римски, ичто преждних лет соптоломеем о[т]цем ц[а]рьским заветом и общим советом дружество сотворе[н]но бяше. О сем же и том зело неблаговолиша боляре, ропщуще яко величие ц[а]рьское умаляется, что насуд призван бяше. Нера[з]судивше убо воину мышляху воздвигнути противу кесаря; обаче о[н] повеликих неизвестиах, победитель погубивше ц[а]ря непретвори воистинну египта вообра[з] правинцыи, но Клеопатре иея брату меншему ц[а]рьство о[т]даде.

P. 91

Symbolum XII
Quàm ob rem, cùm minime ignorarent Romani, quanti momenti esset veritas, ad stabilienda sin Republica hominum societates & commercia mutual, âdeoque nihil magis cuperent, quam ut Verecundia ab ea desciscendi inter mortales farta tećta  servaretur, suspendebant è parvulorum collo cor aureum (quod Bullam dicebant) hieroglyphicum, Ausonio teste, à Pythagora inventum, ad significandam ingenuitatem, quam in fermone profiteri debent homines, & sinceritatem veritatis gestando in pectore detectum quasi & apertum cor, genuinum veritatis illius Symbolum.

Л. 35

Символ 12
Почто, когда увидеша римляне, колико ползует истинна в общежителстве ч[е]л[о]в[е]к к состоянию дружества и взаимподателной купле, и яко ничесо же толико вожделеша, яко да срам удаления ради от оной снест[ь] злобы, опасне между ч[е]л[о]в[е]ки блюдется, возлагаху на выя отрочатем с[е]рдце златое (еже горвол именовашеся), уподобление сие Авзонию сведителствующу, от Питагора изобретенно ко образованию бл[а]городия и правоти истинни, яже в словесех должни исповедати ч[е]л[о]в[е]ци, носяще на персех откритое и аки бы явленное с[е]рдце природное истинни онаго знамение, 

p. 28

Recta autem ratio ac natura societatis, quae secundo ac potiore loco ad examen vocanda est, non omnem vim inhibet, sed eam demum quae societati repugnat, id est, quae ius alienum tollit. Nam societas eo tendit ut suum cuique salvum sit communi ope ac conspiratione.

ч. 1, л. 21

Ра[з]суждение благое и натура друже[с]тва но вся тримуют носие о[т]гонит яже суть дружеству проти[в]ная сии есть чуждое право, ибо дружество сего желает дабы свое всяко[му] целое добро по[с]политым сторание[м] пребывало <...>

p. 638

Primum, ut iam ante diximus aliquoties, ea quae ad finem ducunt in morali materia, aestimationem intrinsecam accipiunt ab ipso fine: quare quae ad finem iuris consequendi sunt necessaria, necessitate sumpta non secundum physicam subtilitatem sed moraliter, ad ea ius habere intelligimur. Ius dico illud quod stricte ita dicitur, & facultatem agendi in solo societatis respectu significat.

ч. 3, л. 3

Первое яко уже впред глаголахом много кратнее сия которая ко делу приводят в моралной материи, ра[з]суждаются свнутрь о[т] самого дела: чесо ради которая суть нуждная ко действию нужда тая разумеется не фезичне но моралне, зрозумеваемся яко ко сим право имеем. Право глаголю сие которое сице глаголется, и презначает по самом респекту дружества вымовлятися.

p. 664

Haec quanquam vera sunt, tamen iure gentium voluntario induci potuit, & inductum apparet, ut pro eo quod debet praestare civilis aliqua societas, aut eius caput, sive per se primo, sive quod alieno debito ius non reddendo se quoque obstrinxerit, pro eo teneantur & obligata sint bona omnia corporalia & incorporalia eorum qui tali societati aut capiti subsunt.

ч. 3, л. 25 об.

Сия аще суть исти[н]на, но правом языко[в] хотящим узаконена сия были, что явно есть яко за сего что повинен не какого гра[ж]да[н]ская дру[ж]ба пови[н]на дати: или сей пе[р]веишии, или пе[р]вие чре[з] седе, или которое право инным до[л]гом о[т]дающи и себе пови[н]ным творяще и за его пови[н]ныи суть все до[б]ра, за[с]товление телесныя и нетеле[с]ныя, сих, которы и сицеву дружеству или пе[р]венству суть по[д]дание.

Р. 128

Cap. IX. {=X}
DE IUSTITIA.
Quam Princeps erga Subditos servet.

Quid enim potius faciat? prima institutio &amp;
admissio regum ab hoc fine fuit. Sine Iustitia
vivere inter nos, id est in Societate, non licet:
ergo aliquis, aut aliqui eligendi, qui huic administrandae praesunt.
Livius [Lib. I.] bene:
Multitudo coalescere in unius populi corpus,
nulla re, quam legibus, potest. &lt;Plane nulla;
haec vinclum est, &amp; ut sic dicam, coagulum:
solve, dissipamur, &amp; ut ferae solitariae,
vagamur. Homerus, qui omnia scivit, de
Iustitia istud [Odyss. ς {=β}]:
ἥ τ᾽ ἀνδρῶν ἀγορὰς ἠμὲν λύει ἠδὲ καθίζει:
Quae coetus hominum cogit, solvitque
vicissim.

Л. 102 об.

Глава 10я
О правосудии, которое царь* должен
подданным** хранити.

Первое избрание и утверждение царей не
иныя ради вины бысть, точию правосудия
ради, без праведнаго бо суда человеком в
дружестве жити невозможно; убо многим в
любве жити хотящим подобает имети над
собою единаго некоего или многих правды хранителей,
о чем сице Ливий: множество
народа никакоже может сочетатися во
едино тело, разве союзом законов.

Have you found a typo?
Select it, press CTRL+Enter
and send us a message. Thank you for your help!